HOME‎ > ‎

2021

2021 EEN RUSTIG EN HOOPVOL NIEUW JAAR

BONNE ANNEE 2021 PAISIBLE ET PLEINE D’ESPOIR 

Hierbij een tekst die Lieven Baeyens schreef in 1998 en die misschien toch nog belangrijk is voor de huidige situatie

We hebben geen machtige tempels, geen paleizen, geen grootschaligheid nodig, maar dijken, kanalen, schone beken, sluizen, goede riolen, zuiveringsstations, sloten, kreken, vijvers, meren, zeeën, ook zeeën van tijd… en dijkenbouwers, kanaalgravers, ingenieurs voor drainering, waterwerkers, plannenmakers, arbeiders, boeren, scheepsbouwers, leerkrachten, kleuterleidsters, wetenschapslui, uitvinders… kunstenaars…

 

Voici un texte que Lieven Baeyens a écrit en 1998 et qui est peut-être encore important pour la situation actuelle

Nous n’avons pas besoin de temples puissants, pas de palais, pas de grandeur, mais, des canaux, ruisseaux propres, des écluses, des bons égouts, des stations d'epuration, des fossés, des ruisseaux, des étangs, des lacs, des mers, et avoir tout le temps du monde comme la mer... et des constructeurs de digues, creuseurs de canaux, ingénieurs, travailleurs de l’eau, planificateurs, ouvriers, agriculteurs, constructeurs de navires, enseignants, enseignants de maternelle, scientifiques, inventeurs... des artistes... 

 

hartelijke groet,

cordialement,

 

Diane Batens - Isabellalei 115 - 2018 Antwerpen    diane.batens@outlook.com   0032 486 28 13 19   &   0032 3 324 96 92

 

Comments